Veľký Meder cyklotrasy  • Podunajská cyklotrasa - Veľký Meder cyklotrasy

  • Jedinou skutečně existující a vyznačenou cykloturistickou trasou je Dunajská cyklistická cesta, která byla předána do užívání v roce 1995.

    Cesta začíná na území Slovenska na hraničním přechodu Berg. Vede po hrázi Dunaje pod mostem Lafranconi, dále po Vídeňské cestě pod Starým mostem k přístavním mostu a ním na levý břeh Dunaje. Dále pokračuje místními komunikaci až k přístavu.

    Od přístavu je cyklotrasa vedená po koruně hráze Dunaja a Vodního díla Gabčíkovo kolem obce Hamuliakovo do okresu Dunajská Streda.

    V okrese Dunajská Streda prochází městem Šamorín - Čilistov do přístavu Kyselica a odtud variantně po obou stranách Vodního díla Gabčíkovo. Na pravou stranu vodního díla se dá dostat kompou a to do obce Vojka nad Dunajem. Dále vede cyklistická cesta přímo přes obec Vojka nad Dunajem a prochází kolem dvou jezer, které poskytují v letních měsících možnost koupání a pěstování vání vodních sportů. Odtud pokračuje cyklistická cesta přes obec Bodíky ke stupni Gabčíkovo (hydroelektrárna). Na levé straně vodního díla přechází cyklocesta kolem obcí, Trstená na Ostrove a Baka také ke stupni Gabčíkovo. Od stupně Gabčíkovo cyklistická cesta pokračuje kolem obce Sap, kde je soutok kanálu s původním tokem Dunaje pokud obci Medveďov.

    Z Medvědova je cyklistická cesta vedena po hrázi Dunaje kolem obce Kľúčovec (v tomto bodě se můžete napojit na Veľký Meder, pouhých 10 km) do okresu Komárno a vedle obcích Číčov, Kližská Nemá, Nová Stráž do Komárna. Odtud pokračuje po hrázi Dunaje kolem obcí Iža a Patince, státní komunikací přes obec Radvaň nad Dunajem a dále znovu po hrázi Dunaje k obci Obid, kde cyklistická cesta schází z hráze a místními komunikacemi je vedena do města Štúrovo. V Štúrove Dunajská cyklistická cesta na Slovenském území končí. Její celková délka na území České republiky je 168 km, přičemž okresem Dunajská Streda přechází v délce přibližně 80 km.