Veľký Meder historie

Pro zájemce historie Velkého Medera "maďarsky Nagymegyer"

 • Historie Velký Meder (předtím Čalovo) Slovensko

 • Z archivních dokumentů, ze zaznamenaných ústních podání az nesčetných archeologických nálezů vyplývá, že Velký Meder vznikl z usedlosti pocházející z dob příchodu Maďarů. Na jeho území nebylo ani oppídium (kamenná stavba z doby římské nebo pozdější), ani jiná usadlosť.Pomenovanie usedlosti (Magor, později Megere a Meder) poukazuje na to, že první obyvatelé patřili do vůdčího kmene starých Maďarů, nebo sloužili v jeho ozbrojených silách .
 • Rozhodujícími okolnostmi při výběru území města byly dány přírodní bohatství, které zajišťovaly živobytí a podmínky na obranu proti nepřátelským útokom.Veľké jezera, řeky a potoky obklopující město, nabízeli dobré podmínky k rybaření, rovinaté okolí města zase k pěstování zemědělských plodin a chovu zvířat. Obranyschopnost nové usedlosti a bezpečnost obyvatelstva zaručovaly tři avarské zemní hrady, které byly známy pod jménem "avargyűrű" (avarský prsten) či "tatárhányás" (tatarský vrh).
  V době panování knížete Gejzy I. (970-997) se přechodné bydliště kmenů změnilo na stálou usedlost. Prvními obyvateli byli pravděpodobně jezdci z ozbrojeného doprovodu panovníka. Přesný rok jejich usazení není znám. Jelikož Velký diplom z r.. 1268 je první známou a uchováním královskou listinou z historie Velkého Mederu, čas jeho vzniku se značí tímto datem.


 • 15. prosince 1466 Nagymegyer a Izsap dostali od krále Matyáše výsadní listinu, kterou povislá obec na městečko, zaručil právo a přijatelné daňové podmínky pro obyvatele. Váženost krále Matěje dokazuje skutečnost, že jím vydané výsady byly listinami potvrzeny řadou jeho následníků. Ochranné dopisy od panovníků Istvána Bocskai a Gábora Bethlena dokazují že obyvatelé města podporovaly nimi vedené povstání.
  V Nagymegyeri vzniklo 13 zemianských kúrií a jejich rodiny vlastnili dvě třetiny území města. Zemianstvo v Megyeri patřilo do společenské vrstvy platící daně a tak si dokázalo vybojovat poslanecké práva ve výboru nejvyššího poslaneckého sboru v župě.


 • Národnë boje r. 1848 zanechali v dějinách města hluboké stopy. 180 inspirovanými Mederčanov bylo zorganizováno do národní gardy a zúčastnili se na podzim r.. 1848 bitvy u Swechate. Většina z nich později nastoupila do maďarské lidové armády.


 • Po 1. světové válce se město stalo součástí Československa. V roce 1938 město znovu připojili k Maďarsku. V roce 1945 ve smyslu mírové dohody uzavíratelné 2. světovou válku se Veľký Meder znovu stal součástí Československa. Následně původní jméno města změnily na Čalovo. Po změnách v politickém režimu mezi prvními demokratickými požadavky bylo navrácení původní pojmenování míst. Tak město znovu dostalo jméno Veľký Meder.


 • Z památných míst jsou známá místa "avargyűrű" (avarský prsten), Šibenické vrch připomínající mečové právo, starý dub známý z legendy krále Matyáše i hřbitovy a kostely.
  Velký Meder spolu s obcí Ižop má 6 hřbitovů. Jsou jimi: římskokatolická hřbitov, hřbitov reformované církve, hřbitov obce Ižop, židovský hřbitov, srbský hřbitov a evangelický hřbitov. Ve Velkém Mederu je několik kostelů. Patří mezi ně: římskokatolický kostel, který byl postaven na místě menšího starého kamenného kostela s věží, který byl zbourán pro špatný stav. Základní kámen nového kostela položili r.. 1899 a o rok 28. října 1900 ho už i vysvätlili.


  Kalvínský kostel byl prvním kostelem postaveným náboženkou obcí reformované církve. Na základě obdržovaného práva z r.. 1783 mít duchovního a postavit kostel bez věže, už r.. 1784 položili základní kámen nového kostela. Na Vánoce r.. 1785 nový kostel i předali do užívání. Roku 1801 přistavěli k němu kostelní věž. Věžní hodiny byly vyhotoveny r.. 1838 a v té době patřily mezi nejmodernější.


  Synagoga, která byla v 50-tých letech při výstavě města zbořena.


  Ve vývoji Velkého Mederu mělo velmi významnou roli zriadenietermálneho koupaliště v r.. 1973, které svou termální vodou s léčivými účinky je známé nejen na Slovensku ale iv mnoha zahraničních zemích. Termální koupaliště s příjemným prostředí provozuje po celý rok firma Apollon sro a pro město značí jistou bázi turistického ruchu. V létě během hlavní sezóny počet návštěvníků často překročí i počet obyvatel ve městě.